เชิญเข้าร่วมอบรม

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ วันที่ 9, 16 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-16.00น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สนใจส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ HSResearchnetwork@gmail.com